Hot spark
Image default
Auto's en Motoren

Het afsluiten van de gevreesde taxiverzekering

Het is algemeen bekend dat taxibedrijven het door de jaren heen steeds moeilijker hebben gekregen om een verzekering voor hun voertuig(en) af te kunnen sluiten. De reden waarom het afsluiten van een taxiverzekering zoveel moeilijker is geworden is terug te vinden in het feit dat veel verzekeraars aanzienlijk hogere kosten moesten betalen voor de verzekering die ze verstrekken. Dat was een situatie die voor velen niet langer houdbaar was. Het gevolg liet zich dan ook raden. Toch is dit een zeer belangrijk en tevens ook niet te onderschatten probleem voor taxibedrijven. Zij zijn namelijk wettelijk verplicht om een taxiverzekering af te sluiten. Zou jij hier graag meer over te weten komen? Dat is mogelijk door je te verdiepen in de informatie die je hieronder terug kan vinden.

Wat is een taxiverzekering?

Een taxiverzekering is zoals de naam reeds duidelijk maakt een verzekering die specifiek wordt afgesloten voor taxi’s. Zoals je wellicht wel weet geldt in Nederland net als in de rest van Europa een algemene verplichting voor het verzekeren van gemotoriseerde voertuigen. Dit zorgt er voor dat elke auto die in het verkeer wordt gebracht minstens over een WA-verzekering moet beschikken. Dat geldt ook voor taxi’s. Een dergelijke verzekering afsluiten is evenwel door de jaren heen steeds lastiger geworden. Heel wat verzekeraars hebben er dan ook ondertussen voor gekozen om deze verzekering niet langer in hun aanbod op te nemen. De reden daarvoor? Het aantal schadegevallen zou zo hoog zijn gelegen dat een taxiverzekering nauwelijks nog rendabel is.

Af te sluiten in verschillende vormen

Net zoals geldt voor de gewone autoverzekering is het ook bij een taxiverzekering zo dat er doorgaans een keuze kan worden gemaakt uit verschillende opties. Dit betekent in de praktijk concreet dat een verzekering voor een taxi kan worden afgesloten onder de vorm van een:

  1. WA-verzekering;
  2. Beperkt cascoverzekering;
  3. Volledige cascoverzekering;

In het merendeel van de gevallen kiezen taxibedrijven ervoor om nieuwe auto’s aan te kopen. Dit omdat dit bijvoorbeeld door middel van een zogenaamde leasing één van de meest interessante keuzes is. Dit gezegd hebbende betekent dit in de praktijk veelal dat men ervoor kiest om een volledige cascoverzekering aan te vragen. Een dergelijke verzekering wordt als zeer interessant ervaren omwille van het feit dat ze alle risico’s dekt voor het taxibedrijf in kwestie. Het aantal kilometers dat een taxi op jaarbasis aflegt is echter doorgaans zo hoog gelegen dat het risico op een ongeval met (aanzienlijke) schade voor veel verzekeraars te hoog is gelegen.

Waarom is een taxiverzekering afsluiten zo moeilijk?

Bovenstaande zegt het eigenlijk al een beetje. Het belangrijkste probleem waar taxi’s mee geconfronteerd worden voor wat het afsluiten van een verzekering betreft is te wijten aan het feit dat de risico’s voor verzekeraars gewoon veel te hoog zijn gelegen. Heel wat verzekeraars hebben door de jaren heen sowieso reeds behoorlijk moeten snoeien in hun aanbod met schadeverzekeringen en het lijkt er naar uit te zien dat daar niet meteen beterschap in wordt verwacht. De taxiverzekering zal dan ook wellicht niet alleen tegenwoordig, maar ook in de toekomst een heikel punt blijven.

Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat de taxiverzekering afsluiten tegenwoordig de nodige moeilijkheden met zich meebrengt. In eerste instantie is er het feit dat taxibedrijven doorgaans niet bereid zijn om voldoening te nemen met een gewone WA-verzekering. In plaats daarvan geven zij de voorkeur aan een volledige cascoverzekering. Uiteraard is zo’n verzekering voor een taxibedrijf veel interessanter, maar dat geldt niet voor een verzekeraar. Zij lopen op deze manier namelijk alleen maar nog meer risico’s met het afsluiten van de gevraagde verzekering voor taxi’s.

Een tweede punt van discussie is de kostprijs. Op het ogenblik dat een bepaalde verzekeraar bereid is om een taxiverzekering toe te kennen is het zo dat hier doorgaans behoorlijke kosten aan verbonden zijn. Deze kosten wegen niet zelden behoorlijk zwaar door op de financiële situatie van de verzekeringnemer. Het uitvoeren van een vergelijking tussen de verschillende taxiverzekeringen op de markt kan op dit vlak wel een niet onaanzienlijk verschil met zich meebrengen.

Tips voor het afsluiten van een voordelige taxiverzekering

Je taxi verzekeren vormt tegenwoordig op zich dus reeds een behoorlijke uitdaging. Wanneer je graag een dergelijke verzekering tegen een nog scherper prijskaartje wenst af te sluiten wordt het al helemaal een uitdaging. Betekent dit dat je niet anders kan dan genoegen nemen met een dure taxiverzekering? Dat nu ook weer niet. Door rekening te houden met de hieronder terug te vinden tips kan je verzekeringspremie immers alsnog worden gedrukt.

1.) Let op het eigen risico van je taxiverzekering

Een belangrijk punt waar veel mensen niet bij stil blijken te staan heeft te maken met het eigen risico dat geldt voor de taxiverzekering. Voor het merendeel van de verzekeringen geldt dat er een bepaald eigen risico op van toepassing is. Dat eigen risico wordt standaard door de verzekeraar bepaald. Voor heel wat mensen geldt dat zij denken dat, dat eigen risico is vastgesteld. Met andere woorden, men heeft het vermoeden dat er daar eigenlijk niets of weinig aan kan worden gedaan. Dat is niet helemaal juist. Door het verhogen van het eigen risico kan de periodieke premie worden verlaagd.

Je dient er bij een hoger eigen risico uiteraard wel bij stil te blijven staan dat dit ook betekent dat je bij een eventueel schadegeval geconfronteerd zal worden met hogere bedragen die je zelf moet betalen. Het is dan ook in de praktijk altijd een beetje een kwestie van voor jezelf de afweging te maken hoe hoog dat eigen risico precies moet zijn gelegen.

Diks verzekeringen | Vergelijken, verzekeren, ontzorgen.

2.) Voer een objectieve vergelijking uit voor je taxiverzekering

Tot slot, ondanks het feit dat niet elke verzekeraar de taxiverzekering nog in haar aanbod heeft steken is het wel zo dat deze verzekering nog altijd door menig aantal partijen wordt aangeboden. Dit betekent dat het de moeite waard kan zijn om een objectieve vergelijking uit te voeren tussen de verschillende partijen die ze aanbiedt. Het uitvoeren van een dergelijke vergelijking kan er in de praktijk al vrij snel voor zorgen dat je in staat bent om een behoorlijke besparing op je taxiverzekering te realiseren. Sta ook hier dus zeker en vast even uitgebreid bij stil.