Hot spark
Image default
Insolventie

Claimen van letselschade in Hengelo

Als u gewond raakt door andermans schuld heeft u letselschade. Hiervoor kunt u een vergoeding vragen. Denk aan vergoeding van medische kosten, inkomensverlies of smartengeld. Bekijk via welke stappen u letselschade Hengelo kunt claimen.

De stappen voor letselschade Hengelo

U kunt alleen een schadevergoeding krijgen als de andere partij aansprakelijk is. Dit betekent dat u schade heeft door de schuld van deze partij. U moet zelf bewijzen dat de andere partij onrechtmatig heeft gehandeld en dat u daardoor schade heeft. Soms gelden extra regels over wie de aansprakelijke partij is. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of bij een bedrijfsongeval. Heeft u zelf ook schuld aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan? Dan krijg u mogelijk maar een deel van uw letselschade Hengelo vergoed.Maak een overzicht van uw letselschade Hengelo die u heeft opgelopen. Zo kunt u een lijst bijhouden van alle kosten die u moest maken als gevolg van de onrechtmatige daad. Dit kan zijn van materiele schade zoals schade aan uw spullen, zoals uw auto of kleding, medische kosten, zoals het eigen risico van uw zorgverzekering, extra kosten door ziekenhuisopname, reiskosten, huishoudelijke hulp of inkomensverlies. Maar denk ook aan immateriële schade, zoals smartengeld of shockschade. Hierna kunt u aangetekende brief sturen waarin u de andere partij aansprakelijk stelt. In uw aansprakelijkstelling geeft u de andere partij een termijn om te reageren. Wacht deze termijn af. Reageert de andere partij niet binnen de termijn die u stelde in uw brief? Stuur dan een herinnering.  Heeft de andere partij een aansprakelijkheidsverzekering? Dan handelt de verzekeraar meestal uw claim voor letselschade Hengelo af. Erkent de verzekeraar aansprakelijkheid? Dan kan de verzekeraar met u onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding. Erkent de andere partij geen aansprakelijkheid? Of wordt u het niet eens over de hoogte van de schadevergoeding bij letselschade Hengelo? Schakel dan de hulp in van een gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan namens u onderhandelen. Als het nodig is kan hij een letselschadeprocedure starten bij de rechtbank.