Hot spark
Image default
Banen en opleidingen

Aantrekkingskracht van verzekeringen voor starters

Persoonlijke groei is het allerbelangrijkst

Een veelgehoorde klacht over starters op de arbeidsmarkt is dat ze alleen geïnteresseerd zijn in zichzelf. Wie kent niet de verhalen over veelal jeugdige ‘influencers’ die op een ogenschijnlijk heel makkelijke manier veel geld verdienen door alleen bezig te zijn met zichzelf in het hier-en-nu. Als de basis voor je wereldbeeld de sociale media zijn, lijkt de jeugd gespeend van enige behoefte aan verdieping of altruïsme. Maar wie denkt dat de jongere generatie alleen bestaat uit oppervlakkige, egocentrische jongelingen vergist zich. Want jongeren zijn wel degelijk bezig met de wereld van morgen, zoals te zien is in diverse initiatieven op het vlak van klimaat en ecologie, waarvoor jongeren zich in groten getale inzetten. De ernst van jongeren blijkt ook uit de prioriteiten die jongeren stellen als het gaat om hun eerste baan. Allerbelangrijkst is persoonlijke groei. Daarnaast staat de maatschappelijke relevantie van het werk voorop. Geld is niet onbelangrijk, maar het is duidelijk een secundair motief.

Een aantrekkelijk narratief

Waarom zou een startende high potential zich interesseren voor een vacature voor schadebehandelaar? Immers, verzekeringen roepen het beeld op van grijze pakken, stropdassen en kantoortuinen. Nauwelijks beelden waar jeugdige idealisten voor warmlopen. Nu is die beeldvorming beslist onjuist. De assurantiebranche staat juist bol van de dynamiek. Er zijn dan ook volop mogelijkheden voor de assurantiebedrijven op de markt voor jong personeel, mits de functie-inhoud in een aantrekkelijk narratief wordt geplaatst. Want verzekeringen zijn hét voorbeeld van maatschappelijke solidariteit: iedereen betaalt premie om de schade te vergoeden van de ongelukkigen die een ongeval overkomt. Wat is de missie van verzekeringen toch eigenlijk prachtig!

Maak een verschil

Daarnaast biedt de assurantiebranche prima jobs voor startende professionals, zoals schadebehandelaars. Beginnende schadebehandelaars kunnen door de complexiteit van de schadedossiers waarvoor ze verantwoordelijk zijn, snel tonen wat ze in hun mars hebben en in korte tijd een flinke persoonlijke groei doormaken. Ook kunnen beginnende schadebehandelaars een verschil maken door dossiers op een vlotte en prettige manier af te handelen. Hun activiteiten hebben écht impact op gedupeerden. Na hun eerste functie kunnen deze starters doorgroeien naar complexere soorten verzekering of zich juist specialiseren. Op deze manier kunnen verschillende loopbaanpaden worden uitgestippeld afhankelijk van competenties en ambities. Zo bezien is het eigenlijk vreemd dat vacatures voor schadebehandelaar geen stormlopen veroorzaken, want wie wil er eigenlijk geen schadebehandelaar worden als-ie groot is?