Hot spark
Image default
Recreation / Autos

Nieuwe verkeerdsborden zijn er, is je rijbewijs halen nog makkelijk?

Het hing al een tijdje in de lucht en ze hingen links en rechts zelfs al naast de weg: vanaf 1 juli 2017 worden 14 nieuwe verkeersborden geïntroduceerd. De borden zijn in 2014 al gepresenteerd door minister Schultz van Haegen maar de invoering werd een aantal keren uitgesteld.

Met de nieuwe borden bestaat de mogelijkheid om tram- of busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven. Dit in plaats van de huidige algemene verkeersborden met op een onderbord de uitzonderingen voor bepaalde categorieën. Dezelfde verandering gaat gelden voor het aangeven van de rijbaan of rijstrook die alleen bestemd is voor lijnbussen en vrachtauto’s of uitsluitend voor vrachtauto’s.

Ook moet volgens de minister eenduidigheid in de bebording voor passeerstroken gecreëerd worden, waarin landbouwvoertuigen rijden of even stilstaan om het andere verkeer de gelegenheid te bieden sneller door te kunnen rijden.

“Grote voordelen zijn dat er door plaatsing van het nieuwe bord een verplichting ontstaat voor bestuurders van landbouwvoertuigen om de passeerstroken werkelijk te gebruiken en dat de stroken niet meer door overig verkeer gebruikt kunnen worden als oneigenlijke parkeerplaats”, aldus de minister in haar besluit.

Verkeersveiligheid

Ten slotte wordt een nieuw informatief verkeersbord ingevoerd om een uitwijkplaats op smalle wegen mee aan te geven.

“Dat is wenselijk, omdat er een duidelijke behoefte is gebleken om weggebruikers in dit soort gevaarlijke situaties te helpen. Daarom zijn in de praktijk inmiddels veel verschillende door wegbeheerders zelf bedachte borden geplaatst.”

Volgens Schultz van Haegen doet die veelvormigheid aan borden enigszins afbreuk aan de duidelijkheid, terwijl duidelijkheid scheppen juist het motief was om die zelf bedachte borden te plaatsen. “Er is is voldoende motief om nu een standaardmodel aan te bieden”, zo verduidelijkt de minister.

Bron: Autorijlessen Zoetermeer