Hot spark
Image default
Zakelijke dienstverlening

Loopbaancoaching en outplacement

Wat is Loopbaancoaching?

Loopbaancoaching is een persoonlijke heroriëntatie om je op koers te zetten naar passend en boeiend werk. Je leert je eigen loopbaan zelf in de gewenste richting te sturen. Aan de hand van maatwerkopdrachten worden er intensieve gesprekken gevoerd. Het is een inspirerend programma dat je weer in contact brengt met je eigen drijfveren en ambities.

Door middel van het schrijven van een biografie worden jouw kernkwaliteiten en jouw blinde vlekken duidelijk. Tevens door het durven dromen over je ideale toekomst is het mogelijk jezelf meer ruimte te geven.

Hoe is het traject opgebouwd

Een loopbaancoachingstraject is meestal opgebouwd uit meerdere gesprekken van anderhalf uur, die om de week of om de drie weken plaats vinden. Door middel van opdrachten worden jouw interesses, vaardigheden en kwaliteiten vertaald naar nieuwe mogelijkheden en geplaatst in het perspectief van de arbeidsmarkt. Daarbij krijg je handvatten en feedback tijdens jouw oriëntatie op de arbeidsmarkt en sollicitatieactiviteiten. Het traject wordt afgesloten met een realistisch toekomstperspectief beschreven in een eindrapportage.

Wat levert het op

Een duidelijke loopbaankeuze met concrete realistische doelen. Als follow-up is extra hulp bij netwerken en solliciteren mogelijk. Ook wel outplacement genoemd. Belangrijk daarbij is dat een outplacementtraject volledig op jouw situatie is afgestemd en gekenmerkt wordt door heldere, haalbare doelen. Ontslag of dreigend ontslag komt meestal onverwachts en mensen zijn dan vaak nog niet klaar voor het zelfstandig zoeken naar een andere baan. Meestal wordt een outplacementbureau ingeschakeld om de werknemer te begeleiden bij dat nieuwe proces.

Bij de start van het outplacementtrajectwordt geleerd om het verleden los te laten en naar de toekomst te kijken.

Duur van een outplacementtraject

Over de duur van outplacement worden meestal duidelijke afspraken gemaakt met de werkgever. Omdat ieder traject maatwerk is, verschilt de trajectduur per keer. Over het algemeen duurt een traject tussen de 6 en 9 maanden met een maximum van 12 maanden. De looptijd wordt bepaald door de beschikbare tijd, uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het budget.

 

https://www.outplacementbureau.nl