Hot spark
Image default
Afvalverwerking

Het belang van Afvalwaterzuivering

 

Waarom zuiveren we afvalwater?

Het lijkt de normaalste zaak van de wereld, het gebruik van schoon water voor allerlei dagelijkse toepassingen (bijvoorbeeld in de huishoudelijke of industriële sfeer). Na afloop van het gebruik blijft het vervuilde water over. Dit zogenaamde afvalwater moet gezuiverd worden voor het kan worden geloosd in oppervlaktewater of in aanmerking kan komen voor hergebruik. Uitgangspunt vanuit de milieuwetgeving in Nederland is dat het lozen van afvalwater geen schade mag opleveren voor het milieu. Om dit doel te kunnen bereiken vindt er zodoende eerst een zuiveringsproces plaats. Na dit proces kan het (voormalige) afvalwater pas weer een nieuwe bestemming krijgen.

 

Hoe werkt afvalwaterzuivering?

Het realiseren van een goede en robuuste wijze van afvalwaterzuivering is een vraagstuk waar menig overheidsorgaan of bedrijf regelmatig mee te maken heeft. De kern van het proces ziet toe op het verwijderen en/of afbreken van schadelijke organische en chemische bestanddelen in het afvalwater. Er zijn verschillende varianten van het zuiveringsproces waarbij er doorgaans meerdere duidelijke stappen te herkennen zijn. Hierbij gaat het om: een voorbehandeling (zoals het uitkoken van bepaalde stoffen), een voorzuivering, de daadwerkelijke (veelal mechanische) zuivering en soms nog een aanvullende zuivering (bijvoorbeeld door middel van het gebruik van biologische bacteriën).

 

Het belang van een goede keuze voor afvalwaterzuivering

Door de verschillende methodieken met betrekking tot afvalwaterzuivering is het voor overheden en bedrijven lang niet altijd eenvoudig om een goed afgewogen keuze te maken. Het belang van een goede wijze van afvalwaterzuivering is echter groot. Zo heeft iedere methodiek zijn eigen resultaat hetgeen weer gevolgen heeft voor de mogelijkheden tot lozing of hergebruik. Ook kunnen er door het gebruik van verschillende zuiveringsmiddelen forse onderlinge prijsverschillen bestaan, wat weer gevolgen kan hebben voor de hoogte van lokale lasten of kostprijzen. In dit kader zijn biologische bacteriën bijvoorbeeld verhoudingsgewijs duur in het gebruik, maar wel duurzamer dan chemische alternatieven.

 

Vrijblijvend Advies

Gezien alle mogelijkheden en bijbehorende kenmerken is het sterk aan te raden om u goed te laten adviseren door een ervaren expert, alvorens een keuze te maken voor een bepaalde methode van afvalwaterzuivering. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie!