Hot spark
Image default
Zorg

Gesubsidieerde dagbesteding in Zeeland voor kinderen en jongeren

Niet alle kinderen groeien zorgeloos op. Een beperking, zowel lichamelijk als verstandelijk, kan een belemmering zijn. Maar ook een traumatische gebeurtenis is van invloed op hoe een kind zich ontwikkelt. De thuissituatie kan niet ideaal zijn, of het kind kampt met sociale problemen waardoor het bijvoorbeeld op school geen aansluiting vindt bij de andere kinderen. In al deze gevallen kan dagbesteding in Ovezande, in Zeeland, bijvoorbeeld op een zorgboerderij, uitkomst bieden. Hier kan je kind zichzelf zijn en in een gezonde buitenomgeving werken aan een meer zelfverzekerd leven. Hiervoor is uit verschillende budgetten subsidie mogelijk.

Welke mogelijkheden zijn er om de kosten te dekken?

Kinderen en jongeren met een vastgestelde beperking hebben vaak recht op tegemoetkoming in de extra kosten. Zo is er het PGB en de regelingen ZIN (Zorg in Natura) en het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente waar je woont kan je verder helpen. Dankzij de subsidiemogelijkheden is dagbesteding in Zeeland ook mogelijk voor ouders die het financieel wat minder breed hebben. De kosten hoeven dan geen belemmering te zijn. Soms kan een beroep worden gedaan op verschillende ‘potjes’. Dit is afhankelijk van de situatie en de indicatie van je kind.

Je kind meer zelfvertrouwen geven

Zelfvertrouwen is heel belangrijk voor kinderen. Als ze dat hebben dan wordt het leven gelijk een stuk makkelijker. Als jouw kind zich onzeker voelt en daardoor op school of daarbuiten tegen problemen aanloopt, dan kan dagbesteding in Zeeland ertoe bijdragen dat je zoon of dochter zich beter gaat voelen. Een kind dat beter in zijn vel zit komt positief over op andere kinderen. Dit kan de aansluiting op school of op de sportclub een stukje makkelijker maken. Meer informatie over zorgboerderij SAM-en in Ovezande is te vinden op de website. Hier vind je ook de contactgegevens voor het geval je nog vragen hebt of je kind wilt aanmelden.

https://www.sam-en.nl/